Com treballo

EXPERIMENTACIÓ

Experimentant, aprenem a partir de la pròpia vivència.

VISIBILITAT

Visibilitzant, fem conscient l’inconscient.

RESPECTE

Respectant, legitimem les vivències personals.

EMPODERAMENT

Empoderant, acompanyem cap a l’autonomia.

NATURA

Naturalment, treballem en entorns naturals.