Què ofereixo

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Sessions individuals a l’aire lliure que ofereixen un espai de reflexió i de pausa en el dia a dia per reafirmar o reorientar el nostre paper vital, i que ens proporciona eines per a millorar el benestar emocional. Els entorns naturals ens faciliten un espai de connexió, consciència, coherència i equilibri des d’una mirada global – cos, ment, emocions i ànima.

ACOMPANYAMENT FAMILIAR

Sessions per a afrontar les situacions del dia a dia en el context de la família, intercanviant experiències i compartint rutines, i que ens proporcionen eines que ens faran més capaços de gestionar-nos com a família. Un espai de descoberta familiar que facilita l’aprenentatge de pautes educatives i habilitats de comunicació que afavoreixin un entorn adequat per a una bona convivència en família. Permet entendre i ajuda a afrontar comportaments inadequats, problemes de salut, dificultats escolars i de relació, etc.

XERRADES I TALLERS

Experiències emocionals, principalment vivencials amb la intenció d’aprendre a través de diferents recursos, com ara el joc, la relaxació, l’art, etc.

Algunes propostes predifinides: Desconnectar per a connectar / Conèixer-se per a estimar-se.

Es desenvolupen també propostes a mida.