Quins són els meus valors

CONNEXIÓ – CONSCIÈNCIA – COHERÈNCIA – EQUILIBRI

La connexió amb allò essencial: nosaltres mateixos i el nostre entorn. Trencar amb mecanismes preestablerts que dirigeixen part de la nostra vida en forma de pilot automàtic.

La consciència, posant atenció al que sentim, pensem, diem i fem. Fer conscient el pilot automàtic.

La coherència, com a patró de conducta i comportament. Més enllà del correcte o l’incorrecte.

L’equilibri com a font de benestar, més enllà de la felicitat.

AUTOESTIMA – HABILITATS SOCIALS – GESTIÓ DE CONFLICTES – TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ

L’autoestima a través de l’autoconeixement. Només ens podem estimar, si ens atrevim a conèixer-nos.

Les habilitats socials a través de l’empatia. L’empatia és una de les virtuts més interessants de relacions saludables amb els altres.

La gestió de conflictes a través de la comunicació. Tant pel que fa a la prevenció com a la resolució. La majoria de vegades és cert allò que “les persones s’entenen parlant”.

Tolerància a la frustració a través de la paciència. La paciència és l’antídot per a la poca tolerància a la frustració. Paciència i resiliència.